OFERTA

 

DLA DZIECI

 
Szczurki - czytam, myślę i główkuję
4-6 lat
 
 

Czy wiesz, że Twoje dziecko uczy się szybciej od Ciebie?

Akurat teraz rozwija swoje najważniejsze funkcje umysłowe, a to, jak to zrobi, będzie miało na nie wpływ przez całe życie. Okres przedszkolny jest niezwykłym czasem w życiu Twojego maluszka. Dysponuje on niesamowitym potencjałem uczenia się nowych rzeczy przez zabawę – jest to naturalny sposób, z którym dzieci się rodzą. Nudne i żmudne zajęcia szkolne mogą niestety je tego szybko oduczyć, a szkoła jest tuż, tuż...

To doskonały czas na rozpoczęcie zabawy w czytanie oraz wyrabianie nawyków dobrego i sprawnego nabywania nowych umiejętności.

Jak wiadomo – czym skorupka za młodu…


CZYTAJ WIĘCEJ

 
Mali Giganci - czytam, myślę i główkuję kl. 0-1

 
 

Rozwój sprawności czytania i umiejętności szkolnych dla dzieci z klasy zerowej i pierwszej

To program specjalnie skonstruowany dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę w szkole. Kurs ten jest odpowiedzią na potrzeby dziecka i rodzica w pierwszych dwóch latach nauki.

Dlatego początek edukacji szkolnej to doskonały czas na wyrabianie nawyków dobrego i sprawnego uczenia się!

CZYTAJ WIĘCEJ


Giganci - czytam, myślę i główkuję
kl. 2-3
 
 

Rozwój sprawności czytania i umiejętności szkolnych dla dzieci z klasy drugiej i trzeciej

Druga i trzecia klasa szkoły podstawowej to kluczowy okres w edukacji.  Najbardziej komfortowo w szkole czują się dzieci, które potrafią czytać, znają litery, liczą, mają dobrą pamięć, potrafią skoncentrować się na zadaniu. Postrzegane są jako zdolne, inteligentne, błyskotliwe.


CZYTAJ WIĘCEJ
 

Młode Bystrzaki- czytam, myślę i główkuję
kl. 3-4
 
 

Nowe przedmioty, nowi nauczyciele i większe wymagania w szkole…

Trzecia i czwarta klasa szkoły podstawowej to bardzo ważny okres w edukacji Twojego dziecka. Za chwilę pojawią się nowe przedmioty szkolne. Będą je prowadzić nieznani do tej pory nauczyciele, a każdy z nich postawi przed Twoim dzieckiem inne niż dotychczas wymagania. Ilość nauki i sprawdzianów znacznie się zwiększy. Nauczyciele w tym okresie zakładają pewną samodzielność dziecka w przyswajaniu wiedzy i zaczynają więcej wymagać.

Umiejętność systematycznego powtarzania materiału staje się nieodzowna. Dzieci, które potrafią biegle czytać, wiedzą jak korzystać z zasobów własnej pamięci i potrafią dobrze się uczyć, dużo lepiej radzą sobie z nową rzeczywistością. Są pewniejsze siebie i mniej narażone na szkolny stres.

To doskonały czas na wyrabianie nawyków dobrego i sprawnego uczenia się.

Jak poradzi sobie Twoje dziecko?

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Bystrzaki- czytam, myślę i główkuję

KL. 5 - 6

 

Program rozwoju umiejętności szkolnych i mistrzostwa czytania dla uczniów z klas 5 i 6

Czy Twoje uczy się już samodzielnie i lubi czytać książki?

Piąta i szósta klasa szkoły podstawowej to bardzo intensywny czas. Przed dziećmi pierwszy ważny egzamin szóstoklasisty. To duże wzywanie, do którego warto dobrze się przygotować. Poza tym gimnazjum i dużo wyższe wyzwania, przed którymi stanie Twoje dziecko jest tuż, tuż…

Dlatego ostatnie klasy szkoły podstawowej to doskonały czas na rozwinięcie biegłości czytania i wyrobienie nawyków sprawnego uczenia się. Dzieci, które potrafią biegle czytać, wiedzą jak korzystać z zasobów własnej pamięci dużo lepiej radzą sobie w szkole. Są pewniejsze siebie i mniej narażone na szkolny stres.

CZYTAJ WIĘCEJ

LEGO GIGANCI
KL. 0-2

Program rozwoju talentów matematycznych

Celem zajęć jest stworzenie ćwiczeń edukacyjnych w formie  zabawy, które wzmacniają motywację i zaangażowanie w odkrywanie matematyki. Nasz program  nauczania umożliwia dzieciom eksperymentowanie, doświadczanie, odkrywanie i przekonanie,  że do poprawnego wyniku prowadzi wiele dróg. Zajęcia mają charakter projektowy – uczą dzieci praktycznego rozwiązywania matematycznych problemów, wytrwałości, dokładności, kształcą umiejętności współpracy w grupie.


CZYTAJ WIĘCEJ
 
 

MAT' GIGANCI
 kl. 3-4


 
 

MAT' GIGANCI... I co będziemy robić?

• Będziemy odkrywać zagadnienia związane między innymi z wagą, długością, wysokością, głębokością, temperaturą.

• Poznamy fascynujący świat liczb, zbiorów, wartości, rytmu, kształtów, orientacji   przestrzennej.
• Będziemy wspomagać możliwości umysłowe dzieci, rozbudzać ich ciekawość, kreatywność.
• Będziemy wykonywać ćwiczenia fizyczne wpływające pozytywnie na pracę mózgu.
• Będziemy tworzyć gry, zachęcać do wysiłku umysłowego oraz po prostu świetnie się bawić i rozwijać naturalne zdolności matematyczne, które według badań posiada większość dzieci.

Program przewiduje zajęcia dla dzieci (IX - VI) raz w tygodniu 2 x po 45 min.
(harmonogram zajęć zgodny z kalendarzem roku szkolnego)
Program obejmuje również 4 warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 2 godz.).

Zapraszamy na bezpłatną lekcję pokazową

Fajna Matematyka- zasady:

•  Ważny jest problem, na który odpowiedź daje matematyka.

• Każdy ma prawo wybrać swoją drogę prowadzącą do rozwiązania problemu.

• Uczymy myślenia, a nie sztuki rozwiązywania testów.

• Nie ma współzawodnictwa.

• Nie ma zadań na czas.

• Każdy jest wysłuchany, ponieważ liczy się proces myślowy.

Fajna Matematyka- korzyści uczestnictwa w zajęciach:
 Dzieci:

• uczą się samodzielnie myśleć, dostrzegać regularności i rozwiązywać problemy
• lepiej uczą się matematyki szkolnej, ponieważ znają zasady ogólne i wiedzą skąd się one wywodzą
• umieją więcej; są w stanie ogarnąć znacznie szerszy program niż w szkole, dzięki temu, że niektóre proste koncepcje mogą zrozumieć bez ich mozolnego i skomplikowanego obliczania
• lepiej rozumieją matematykę, co ułatwi im zdawanie egzaminów i naukę na wyższych poziomach edukacji

• są przygotowane do rozwiązywania problemów niestandardowych, nieomawianych w szkole, co daje im możliwość wzięcia udziału w konkursach matematycznych i olimpiadach.
LAB GIGANCI
kl. 0 - 4

Dzieci przejawiają naturalną chęć doświadczania i poznawania. Zadają dużo pytań i chętnie działają. Wszystkiego chcą dotknąć, spróbować. Wykazują ogromną żądzę wiedzy, ciekawość świata, która jest motorem ich rozwoju. Tworzą definicje na miarę swojego rozumienia rzeczywistości, budują własne teorie. Mali ludzie potrzebują konkretnego kontaktu z przedmiotami. Chcą poznawać swoje środowisko dzięki realnym przeżyciom. Celem programu zajęć eksperymentalnych „LabGiganci” jest rozwijanie zainteresowań dzieci oraz wyjaśnianie zasad rządzących światem.

CZYTAJ WIĘCEJ
 

ORTO' GIGANCI

NIE TAKA ORTOGRAFIA STRASZNA - kurs ortografii dla dzieci z kl. 2-6

 
 

W tym programie dzieci uczą się zasad ortografii poprzez zabawę, zapamiętują pisownię konkretnych słów przy użyciu technik pamięciowych, poznają narzędzia pozwalające na samodzielne zapamiętywanie poprawnej pisowni, uczą się ortografii poprzez obraz, ruch i dźwięk.

Zajęcia są bardzo urozmaicone i intensywne, obfitują w konkursy i zabawy ortograficzne, co sprawia radość dzieciom i motywuje do korzystania z poznanych metod nauki poprawnej pisowni. Rezultaty wspólnej pracy weryfikujemy po każdych zajęciach. Natomiast na ostatnie spotkanie zapraszamy dzieci i rodziców by móc razem ocenić efekty pracy dzieci i zapoznać rodziców z metodą.

Program przewiduje 12 spotkań dla dzieci, raz w tygodniu 2 x po 45 min.

Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe.


 

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

GIMNAZJALISTA Z KLASĄ
kl. 7, II i III gimnazjum

 
 
Kurs jest dopasowany do potrzeb i problemów gimnazjalistów. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw. Dzięki wszechstronnemu programowi młodzież rozwija cały swój potencjał, uczy się brania odpowiedzialności za siebie.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

KWANTOWY UMYSŁ

LICEALIŚCI, STUDENCI, DOROŚLI

 
 

Program rozwoju intelektu dla młodzieży, studentów i dorosłych

"Nie będzie już krajów „biednych”. Będą tylko zacofane i niedouczone. To samo będzie dotyczyło poszczególnych firm i wszelkiego rodzaju organizacji. To samo będzie też prawdziwe w odniesieniu do każdego człowieka z osobna."
F. Drucker

Główny cel, który realizujemy podczas kursu to opanowanie techniki biegłego czytania oraz wykształcenie umiejętności zaangażowania własnych intelektualnych zasobów i możliwości do skuteczniejszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie zintegrowanego system uczenia się.

W naszym kursie biegłe czytanie osadzone jest w bardzo szerokim kontekście. Program oparty jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Liczy się w nim nie tylko umysł i intelekt, ale również ciało i emocje. Nie tylko odtwarzanie i zdolność do analizy, ale również twórczość i kreatywność. Ten model nauki niesie dużo odprężenia i zadowolenia.

Na umiejętność biegłego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji, zdolność do zapamiętywania dużej ilości informacji w krótkim czasie. Wszystkie te aspekty pracy umysłu są intensywnie trenowane i rozwijane w czasie kursu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

* nabycie umiejętności szybkiego czytania - 4-krotnie zwiększy się Twoje tempo czytania przy zachowaniu zrozumienia i komfortu czytanego tekstu  

* poprawa koncentracji

* praca z wykorzystaniem technik pamięciowych

* umiejętność notowania za pomocą Map Myśli

* praca z celem

* praca z systemem powtórkowym

* zarządzanie czasem w procesie  uczenia się

* poznanie strategii uczenia się - pod kątem Indywidualnych Wzorców Myślenia

* rozpoznawania IWM u innych - jak myśli egzaminator

* umiejętność autoprezentacji - praca z kamerą (komunikacja werbalna i niewerbalna)

* pozbywanie się stresu przed wystąpieniami i egzaminami

* wypracowanie postaw asertywnych

* praca z zasobami w kontekście coachingu i somatoterapii

Rozkład zajęć:
Kurs obejmuje 32 godziny lekcyjne.

Zapraszamy na bezpłatną lekcję pokazową
 

AKADEMIA RODZICA

 
 

Zapraszamy wszystkich rodziców, na bezpłatne seminaria i warsztaty.

Nasze działania są dla tych rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat wspierania dzieci w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym. Seminaria prowadzone są z dużą dawką humoru, poruszają i inspirują do odnajdywania nowych, ciekawych rozwiązań w różnych sferach życia.
Warsztaty dla rodziców są integralną częścią wszystkich naszych kursów dla dzieci. Poczas zajęć dowiadują się Państwo m. in.: jak ćwiczyć z dzieckiem w domu, jak zachęcać je i motywować, w jaki sposób podchodzić do szkolnych sukcesów i niepowodzeń, tak by dziecko odbierało je jako zbieranie doświadczeń, a nie ocenę swojej osoby. Przede wszystkim jednak, na warsztatach staramy się pokazać, jak wielkie możliwości ma każde dziecko, i w jaki sposób do niego dotrzeć.

Specjalnie przygotowane warsztaty przybliżają rodzicom następujące zagadnienia:

 ►  emocjonalne podstawy sukcesu w szkole,
 ► indywidualne wzorce myślenia u dziecka,
 ► rola ciała w procesie uczenia się,
 ► komunikacja,
 ► motywacja,
 ► bierna i otwarta agresja,
 ► jak pomóc dziecku z dysleksją i z ADHD.

Warsztat 1

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY PEWNE SIEBIE

Reforma edukacji wprowadziła wiele zamieszania. W pierwszej klasie szkoły podstawowej mogą dzisiaj znaleźć się dzieci 6 i 7 letnie. Każde z dzieci będzie reprezentować inny poziom wiedzy - te, kótre chodziły do dobrych przedszkoli, będą czytać i liczyć, inne nie będą znać nawet literek.

To jak nasze dziecko odnajdzie się w tym gąszczu niewątpliwie w dużej mierze będzie zależało od wychowawczyni czy grupy rówieśników, w której się znajdzie nasza pociecha.

Ale wiele również będzie zależeć od POSTAWY, jaką przyjmie samo dziecko. Od tego, jak rozwinięte są jego EMOCJE i INTELEKT...

W obecnej edycji Akademii Dobrego Rodzica przygotowaliśmy dla Państwa seminarium o pewności siebie dzieci, o rolach wspierających (dobry uczeń, zdolny) oraz o tych rolach, które ograniczają potencjał naszych pociech (klasowy błazen, łobuz, samotnik).

Dowiecie się, jak przygotować swoje dzieci do przekroczenia progu szkoły, żebyście od początku mogli cieszyć się sukcesami szkolnymi swoich dzieci.

PROGRAM WARSZTATU:

"MĄDRZY JAK EINSTEIN" czyli jak rozwijać INTELEKT dziecka:

Dlaczego natura wyposażyła małe dzieci w mózg, który uczy się szybciej od mózgu dorosłego człowieka? Jeżeli nie wierzysz, że tak jest, wyjedź z przedszkolakiem za granicę i przekonaj się, kto pierwszy biegle opanuje język obcy.

 • Czytanie - klucz do sukcesów i poczucia własnej wartości w klasie 1.

 • Dlaczego dzieci ZDOLNE bardziej lubią chodzić do szkoły - oczywiście do momentu, kiedy nie wejdą w wiek dojrzewania.

 • Fakty i mity na temat nudzenia się w szkole.

"ODWAŻNI JAK LWY" czyli jak rozwijać SERCE dziecka:

 • Ćwiczenie, które natychamiast pozwala poczuć pewność siebie.

 • Natura lęku i niepewności.

 • Domowa Apteczka Psychologiczna - czyli jak radzić sobie domowymi sposobami z różnymi emocjami dziecka.


Warsztat 2

GENIALNY UMYSŁ DZIECKA

PROGRAM WARSZTATU:

 1. Jakie problemy mają dzieci - wstępne rozpoznanie

 2. Cele i założenia Programu „Mądre dziecko”/”Małego Odkrywcy”

 3. Fenomenologia mózgu ludzkiego

 4. Czytanie

  • Co to jest czytanie

  • Jak dziecko uczy się czytać

  • Błędy popełniane w szkole

  • Dlaczego dzieci mają problemy

  • Dlaczego można podnieść sprawność czytania

 5. Omówienie programu codziennych ćwiczeń z dzieckiem w domu „Mądre Dziecko” /„Mały Odkrywca”

  • kąpiel wyrazowa

  • czytanie

  • emocjonalne aspekty wspólnego czytania

  • podręcznik

  • kąpiel wyrazowa, wprowadzanie tablic

  • gry

  • czytanie

  • dobór tekstów

 6. Warsztat dla rodziców, podczas którego rodzice przyśpieszają swoje tempo czytania.
  Rodzice wykonują ćwiczenia, które będą wykonywać z dzieckiem w domu i doświadczają ich skuteczności.Warsztat 3

FIZJOLOGIA PROCESU UCZENIA SIĘ DZIECKA

 1. Ustawienie punktu orientacji.

 2. Wzorce Myślenia – współzależność ciała i umysłu w przetwarzaniu informacji.

 3. Wzorce w relacjach (PLUS słów kilka o ADHD).

 4. Strategie uczenia się wzorców.

 5. Ciało w procesie uczenia się.

Warsztat 4

CIAŁO A EMOCJE

PROGRAM WARSZTATU:

 1. Rola odprężenia.

 2. Dlaczego sam relaks nie wystarcza.

 3. Procedura pracy z emocjami/ uczuciami.

 4. Potrzeba dotyku.

  • Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka poprzez dotyk i ruch.

  • Metoda Weroniki Sherborne jako sposób na likwidowanie napięcia i stresu u dziecka i rodzica.

 5. Bierna i otwarta agresja. Podstawowe informacje z zagadnienia.

 6. Narzędzia:

  • Relaks

  • Praca z rysunkiem

  • Metoda Weroniki Sherborne

  • Procedura pracy z emocjami

  • Bajka somatoterapeutyczna

Terminy i zapisy na warsztaty - wiadomość w Sekretariacie lub pod nr

 tel.  666 344 104

Swoje zgłoszenia proszę wysyłać drogą elektroniczną na adres: kielce@akademianauki.pl