LEGO GIGANCI
KL. 0-2


Program rozwoju talentów matematycznych

Celem zajęć jest stworzenie ćwiczeń edukacyjnych w formie  zabawy, które wzmacniają motywację i zaangażowanie w odkrywanie matematyki. Nasz program  nauczania umożliwia dzieciom eksperymentowanie, doświadczanie, odkrywanie i przekonanie,  że do poprawnego wyniku prowadzi wiele dróg. Zajęcia mają charakter projektowy – uczą dzieci praktycznego rozwiązywania matematycznych problemów, wytrwałości, dokładności, kształcą umiejętności współpracy w grupie.

Kurs LegoGiganci , wykorzystujący zestaw LEGO® Education MoreToMath, podzielony jest na dwa etapy.

I etap kursu
– Blok tematyczny „Zwierzęta i owady”: wąż, kury, motyl, lew
– Blok tematyczny „Na dworze”: kwiaty, jagody, pociąg, staw

Zwierzęta i owady

 • Wąż – ćwiczymy wytrwałość i precyzję w rozwiązywaniu problemu matematycznego

 • Kury – rozwiązujemy zadania z treścią, doskonalimy umiejętność abstrakcyjnego myślenia, analizę rzeczywistych problemów oraz krytyczne myślenie

 • Motyl – mierzymy, porównujemy, porządkujemy różne rzeczywiste obiekty. Kształtujemy umiejętności matematycznego modelowania rzeczywistości i wyboru właściwych narządzi potrzebnych do rozwiązania zadania

 • Lew – dzielimy obiekty na prostokątne części, dzielimy na równe części, układamy wybrane elementy wewnątrz zadanego kształtu. Rozwijamy umiejętności rozumienia struktury problemu oraz poszukujemy powtarzalności podczas jego rozwiązywania

Na dworze

 • Kwiaty – dodajemy i odejmujemy w zakresie 100, wykonujemy działania na wielokrotnościach liczby 10. Uczymy wytrwałości podczas rozwiązywania problemów, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i staranności

 • Jagody – rozwiązujemy proste zadania tekstowe z odejmowaniem. Rozwijamy umiejętność abstrakcyjnego myślenia, analizy rzeczywistych problemów oraz krytycznego myślenia

 • Pociąg – gromadzimy, porządkujemy i interpretujemy dane. Kształtujemy umiejętności modelowania matematycznego, uczymy właściwego doboru narzędzi potrzebnych do rozwiązania zadania

 • Staw – uczymy się rozkładania liczb na czynniki, wzmacniamy umiejętności przestrzenne. Kształtujemy umiejętności rozumienia struktury problemu oraz poszukiwania powtarzalności

II etap kursu
– Blok tematyczny „Sporty”: bieganie, skok w dal, pchnięcie kulą, pływanie
– Blok tematyczny „Żywność”: sklep, u piekarza, w ogrodzie, urodziny

Sporty

 • Bieganie – uczymy się łączenia dziesiątek w setki oraz liczenia w zakresie do 1000. Ćwiczymy wytrwałość podczas rozwiązywania problemów, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i staranności

 • Skok w dal – uczymy się tworzenia liczb z innych, ich rozkładu na czynniki, a także rozwiązywania bardziej złożonych zadań z treścią. Kształtujemy umiejętności abstrakcyjnego myślenia, analizujemy rzeczywiste problemy oraz wykorzystujemy właściwe argumenty do oceny innych rozwiązań

 • Pchnięcie kulą – uczymy się wykorzystywania narzędzi służących do wykonywania pomiarów, mierzymy i szacujemy długość, porównujemy obiekty o różnych długościach. Rozwijamy umiejętności modelowania matematycznego i właściwego doboru narządzi potrzebnych do rozwiązania zadania

 • Pływanie – uczymy się dzielenia obiektów (na dwie, trzy lub cztery równe części), opisywania położenia elementów wewnątrz kształtu, zrozumienia struktury problemu oraz poszukiwania powtarzalności podczas jego rozwiązywania

Żywność

 • Sklep – bawimy się w sklep, ćwiczymy dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 i 1000, uczymy się porównywać liczby trzycyfrowe. Rozwijamy umiejętność zrozumienia problemu, ćwiczymy wytrwałość podczas jego rozwiązywania, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i staranności

 • U piekarza – uczymy się porównywania liczb, rozwiązujemy bardziej złożone zadania z treścią. Rozwijamy umiejętności abstrakcyjnego myślenia, analizujemy rzeczywiste problemy, wykorzystujemy właściwe argumenty do oceny innych rozwiązań

 • W ogrodzie – uczymy się odpowiedniej reprezentacji danych i rozwiązujemy problemy związane z długością. Uczymy się modelowania matematycznego i właściwego doboru narządzi potrzebnych do rozwiązania zadania

 • Urodziny – uczymy się o ułamkach i jak dzielić całość na równe części, dowiadujemy się czym jest perspektywa i poznajemy różnice w postrzeganiu kształtów (obserwujemy je z boku, góry i przodu). Ćwiczymy  poszukiwanie powtarzalności i prawidłowości struktury podczas rozwiązywania problemów

Edukacyjny aspekt zajęć:
– pomoc w zrozumieniu matematyki i roli jaką odgrywa w życiu codziennym
– nauczanie dokładności, precyzji, logicznego, krytycznego i abstrakcyjnego myślenia
– kształtowanie umiejętności matematycznego modelowania rzeczywistości i wyboru właściwych narządzi potrzebnych do rozwiązania zadania
– zwracanie uwagi na szczegóły
– podejmowanie wytrwałych prób rozwiązania problemu mimo popełniania błędów
– kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

Program przewiduje zajęcia dla dzieci (IX - VI) raz w tygodniu 2 x po 45 min.
(harmonogram zajęć zgodny z kalendarzem roku szkolnego)
Program obejmuje również 4 warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 2 godz.).

Zapraszamy na bezpłatną lekcję pokazową.