SMART KIDS 1

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI 6-7 LAT

 
 

Strategia nauczania w Akademii Nauki  to połączenie wielu nowoczesnych metod

i technik z tradycyjnym podejściem do nauki. Dzieci na początku swej przygody ze szkołą są zwykle bardzo  pozytywnie nastawione do nauki. Chętnie biorą udział w proponowanych zabawach, są spontaniczne

i ciekawe świata. Podczas naszych zajęć wykorzystujemy ich energię oraz brak barier w nauce nowego języka. W tym kursie nastawiamy się na rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia

i ciekawości otaczającego świata.

Dlaczego dzieci chętnie przychodzą na nasze zajęcia?

- rozbudzamy zamiłowanie do nauki języka angielskiego wprowadzając elementy kultury i obyczajów

 krajów anglojęzycznych,

- rozpoczynamy przygodę z pisaniem , ćwiczymy motorykę ręki, piszemy po śladzie,

- oswajamy się ze słowem czytanym na zasadzie globalnej,

- wprowadzamy piosenki i rymowanki,

- utrwalamy materiał w trakcie różnorodnych prac plastycznych związanych z tematyką zajęć,

- stopniowo osłuchujemy i otaczamy dziecko językiem obcym,

- mobilizujemy do powtarzania słów i zwrotów i prostych zdań za nauczycielem,

- stwarzamy bezpieczną i przyjazną atmosferę do nauki oraz rozbudzamy pozytywne skojarzenia z językiem

 obcym.


Jak uczymy?

- pomysłowo, dynamicznie, z pasją,

- poprzez gry edukacyjne i zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne,

- śpiewamy, tańczymy, rymujemy, gotujemy, słuchamy bajek i opowiadań,

- uruchamiamy zmysły: słuch, dotyk, wzrok, węch a nawet smak,

- przez działanie wykonując prace manualne,

- wiedza ma przychodzić naturalnie i bezstresowo.  


Co zapewniamy?

- wieloletnie doświadczenie i specjalizację w nauce dzieci,

- wykwalifikowaną kadrę, dla której praca z dziećmi jest pasją,

- indywidualne podejście do potrzeb i możliwości ucznia, metody nauczania i wykorzystywane techniki dostosowane są do specyfiki uczenia się przez dzieci w poszczególnych grupach wiekowych,

- spotkania z rodzicami dotyczące psychologii nauczania i uczenia się oraz postępów w nauce,

- gry i zabawy językowe motywujące do nauki i sprawdzające wiedzę,

- koncentrację na rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 

SMART KIDS 2

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI 8-9 LAT

 
 

Strategia nauczania w Akademii Nauki  to połączenie wielu nowoczesnych metod i technik z tradycyjnym podejściem do nauki. Kurs języka angielskiego dla 8-9 latków koncentruje się na rozbudowie słownictwa i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci. Stwarzamy atmosferę kraju anglojęzycznego, mobilizując dzieci do używania języka angielskiego w konkretnych sytuacjach życia codziennego: przy wyrażaniu upodobań, stanów emocjonalnych, zachowaniu na placu zabaw, w szkole, w sklepie.

Dlaczego dzieci chętnie przychodzą na nasze zajęcia?

- wykorzystujemy zainteresowania dzieci w budowaniu scenariuszy naszych lekcji,

- bazujemy na projektach związanych z kulturą krajów anglojęzycznych, które mają rozbudzać zamiłowanie do nauki języków obcych.

- czytamy opowiadania i wokół nich budujemy scenariusze zajęć,

- rozwijamy jednocześnie cztery sprawności językowe - czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie w tempie dostosowanym do poziomu dzieci,

- powtarzamy, utrwalamy i rozbudowujemy bazę słownictwa. Nowe słowa zawsze wprowadzamy na przykładach sytuacji codziennych,

- kładziemy naciska na rozumienie pytań, poleceń oraz formułowanie odpowiedzi.


Jak uczymy?

- pomysłowo, dynamicznie, z pasją,

- poprzez gry edukacyjne i zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne,

- śpiewamy, tańczymy, rymujemy, gotujemy, słuchamy bajek i opowiadań,

- uruchamiamy zmysły: słuch, dotyk, wzrok, węch a nawet smak,

- przez działanie wykonując prace manualne,

- wiedza ma przychodzić naturalnie i bezstresowo.  

Co zapewniamy?

- wieloletnie doświadczenie i specjalizację w nauce dzieci,

- wykwalifikowaną kadrę, dla której praca z dziećmi jest pasją,

- indywidualne podejście do potrzeb i możliwości ucznia, metody nauczania i wykorzystywane techniki dostosowane są do specyfiki uczenia się przez dzieci w poszczególnych grupach wiekowych,

- spotkania z rodzicami dotyczące psychologii nauczania i uczenia się oraz postępów w nauce,

- gry i zabawy językowe motywujące do nauki i sprawdzające wiedzę,

- koncentrację na rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.
 

SUCCESS AT SCHOOL

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI 10-11 LAT

 
 

Strategia nauczania w Akademii Nauki  to połączenie wielu nowoczesnych metod i technik z tradycyjnym podejściem do nauki. Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci klas 4-6, nastawione są przede wszystkim na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci: przekazywania i uzyskiwania informacji, używania języka w naturalnych kontekstach: w domu, szkole, w podróży.

Dlaczego dzieci chętnie przychodzą na nasze zajęcia?

- równocześnie doskonalimy wszystkie cztery sprawności językowych: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie,

- oswajamy z gramatyką i wprowadzamy jej zagadnienia w nieszablonowy sposób,

- rozszerzamy słownictwo nie tylko z najbliższego otoczenia dziecka, ale również ze sfer abstrakcyjnych: przyjaźń, egzaminy szkolne, kosmos itp.,

- korzystamy z materiałów najlepszych wydawnictw: Oxford, Macmillan, Longman,

- korzystamy z materiałów prasowych, audiobooków, czytamy opowiadania,

- rozwijamy zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych.


Jak uczymy?

- pomysłowo, dynamicznie, z pasją,

- poprzez gry edukacyjne i zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne,

- śpiewamy, tańczymy, rymujemy, gotujemy, słuchamy bajek i opowiadań,

- uruchamiamy zmysły: słuch, dotyk, wzrok, węch a nawet smak,

- przez działanie wykonując prace manualne,

- wiedza ma przychodzić naturalnie i bezstresowo.  


Co zapewniamy?

- wieloletnie doświadczenie i specjalizację w nauce dzieci,

- wykwalifikowaną kadrę, dla której praca z dziećmi jest pasją,

- indywidualne podejście do potrzeb i możliwości ucznia, metody nauczania i wykorzystywane techniki dostosowane są do specyfiki uczenia się przez dzieci w poszczególnych grupach wiekowych,

- spotkania z rodzicami dotyczące psychologii nauczania i uczenia się oraz postępów w nauce,

- gry i zabawy językowe motywujące do nauki i sprawdzające wiedzę,

- koncentrację na rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 

SUCCESS AT GIMNAZJUM

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW 12-14 LAT


 
 

Strategia nauczania w Akademii Nauki  to połączenie wielu nowoczesnych metod i technik z tradycyjnym podejściem do nauki. Dla gimnazjalistów przygotowaliśmy intensywny kurs języka angielskiego oparty na nowoczesnych materiałach dydaktycznych. Uczniowie aktywnie biorą udział w zajęciach, doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne i szlifują zagadnienia gramatyczne.

Dlaczego nasz kurs dla nastolatków jest taki skuteczny?

- solidnie przygotowujemy do egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminów językowych Cambridge,

- ćwiczymy techniki autoprezentacji: wystąpienia przed komisją egzaminacyjną, referaty,

- uczniowie aktywnie zgłębiają tajniki gramatyki poprzez ciekawe i stymulujące ćwiczenia,

- rozbudowujemy bazę słownictwa, czytamy książki, pracujemy z wykorzystaniem anglojęzycznych fragmentów filmów i programów edukacyjnych,

- przełamujemy bariery językowe, rozwijamy umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.


Jak uczymy?

- pomysłowo, dynamicznie, z pasją,

- poprzez gry edukacyjne i zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne,

- śpiewamy, tańczymy, rymujemy, gotujemy, słuchamy bajek i opowiadań,

- uruchamiamy zmysły: słuch, dotyk, wzrok, węch a nawet smak,

- przez działanie wykonując prace manualne,

- wiedza ma przychodzić naturalnie i bezstresowo.  


Co zapewniamy?

- wieloletnie doświadczenie i specjalizację w nauce dzieci,

- wykwalifikowaną kadrę, dla której praca z dziećmi jest pasją,

- indywidualne podejście do potrzeb i możliwości ucznia, metody nauczania i wykorzystywane techniki dostosowane są do specyfiki uczenia się przez dzieci w poszczególnych grupach wiekowych,

- spotkania z rodzicami dotyczące psychologii nauczania i uczenia się oraz postępów w nauce,

- gry i zabawy językowe motywujące do nauki i sprawdzające wiedzę,

- koncentrację na rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.SERDECZNIE ZAPRASZAMY