GIMNAZJALISTA Z KLASĄ
 
 

Program rozwoju intelektu dla młodzieży gimnazjalnej

Gimnazjaliści… bystrzy, inteligentni, zaskakujący swoimi opiniami. Stoją wobec nowych wyzwań, jakie stawia przed nimi szkoła i rówieśnicy. I maksymalnie zainteresowani tym, czego doświadczają w okresie dorastania. Z wielką chęcią uczestniczą we wszelkiego rodzaju warsztatach, które pomagają im budować własny wizerunek, poznawać własne emocje i uczucia.

Kurs jest dopasowany do potrzeb i problemów gimnazjalistów

Najważniejszym dla nas celem jest nauczyć młodzież jak się uczyć, oraz rozwinąć ich sprawność czytania, pamięć i koncentrację. Dzięki opanowaniu nawyków „naturalnego uczenia się”, nauka staje się łatwiejsza, daje więcej radości, a młodzi gimnazjaliści zyskują większą pewność siebie w szkole. Dzięki treningom, sprawnie organizują materiał, którego się uczą, zaczynają biegle czytać oraz szybko zapamiętują potrzebne im informacje. Wprawiają się w robieniu uporządkowanych notatek, z których łatwiej powtarzać wiadomości. Rozwijają pamięć, dzięki czemu nauka i przygotowanie się do klasówki zajmuje mniej czasu i jest przyjemniejsze.

Wszystkie poznane techniki uczenia się młodzieży przetrenowują na specjalnie przygotowanych formularzach pracy. Formularze te zawierają wiedzę z zakresu gimnazjum – uczeń trenuje i uczy się tego, co aktualnie „przerabia” w szkole. Dzięki temu łączymy trening z przygotowywaniem się do lekcji. Bywało tak, że uczeń na zajęciach nauczył się tego, co później miał na lekcji i dzieląc się wiedzą, otrzymywało pochwałę :)

Ten sposób pracy przygotowuje również młodzież do lepszego rozwiązywania testów gimnazjalisty

Uczestnicy kursu poznają własny styl uczenia się. Jednym z ważniejszych elementów na kursie jest również autoprezentacja, dzięki której młodzież uczy się „sprzedawania” swojej wiedzy i rozwijania umiejętność wypowiadania się na forum klasy. Praca z naszym podręcznikiem rozwija intelektualnie.

Uczestnicy kursu poznają własny styl uczenia się. Jednym z ważniejszych elementów na kursie jest również autoprezentacja, dzięki której młodzież uczy się „sprzedawania” swojej wiedzy i rozwijania umiejętność wypowiadania się na forum klasy. Praca z naszym podręcznikiem rozwija intelektualnie.

Bardzo ważnym elementem kursu jest sprawne czytanie. Młodzież odbywa regularny trening prawidłowych nawyków czytelniczych. Podnosi sprawność czytania, co umożliwia im większe zrozumienie i zapamiętanie czytanych treści. To istotne, gdyż to czytanie decyduje w dużej mierze o ocenach szkolnych. Czytanie pobudza miliony neuronów w mózgu, stymuluje ich rozwój, polepsza wyobraźnię, pamięć, inteligencję. Wartość takiej stymulacji dla rozwoju zdolności jest przeogromna...

Ważnym elementem kursu jest rozwój emocjonalny i społeczny. Młodzież bierze udział w różnorodnych grach i zabawach dramowych. Pomaga to nawiązywać głębsze relacje z rówieśnikami, oparte na współpracy, oraz kształtuje postawę „poradzę sobie!”. Podczas zajęć wskazujemy młodzieży ich mocne strony i talenty. Uczniowie utwierdzają się w przekonaniu, że potrafią być samodzielni i mogą poradzić sobie z nowymi sytuacjami. Specjalne ćwiczenia pozwalają stawić czoło wyzwaniom szkolnym, oraz otwierają na bliskie relacje rówieśnicze.

Program kursu oparty jest na kanwie gry fabularnej. Na każdych zajęciach młodzież ma do wypełnienia misję, podczas której przeżywają emocjonujące przygody a równocześnie rozwijają wyobraźnię, pamięć, koncentrację i logiczne myślenie. Stając przed wyzwaniami kursanci uczą się jak radzić sobie z emocjami, doświadczają swoich mocnych stron a przez to ugruntowują w sobie przekonanie „poradzę sobie”. Gra zwiększa motywację i sprawia, że bardziej angażują się oni w treningi i w to, co dzieje się na zajęciach.

Dzięki atmosferze akceptacji  oraz różnorodności zajęć, młodzież łatwo i szybko się uczy. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym kursantem. Takie warunki sprawiają, że młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze oceny w szkole.

Program przewiduje zajęcia dla młodzieży (IX - VI) raz w tygodniu 2 x po 45 min. ( harmonogram zajęć zgodny z kalendarzem roku szkolnego)

Program obejmuje 4 warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 2 godz.), na których przybliżamy zagadnienia związane z psychologią.

Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe